«    აპრილი 2017    »
ორსაოთხუპაშაკვ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


ახალი ამბების გვერდის მისამართი შეიცვალა, განახლებულ გვერდზე შესასვლელად მიყევით ბმულს:
http://edu.aris.ge/news/ratom-ivane-javaxiSvilis-saxelobis-Tbilisis-saxelmwifo-universiteti.html

ახალი ამბები / რატომ უნდა ისწავლო ჩვენთან

რატომ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი?

ნანა მამაგულიშვილი საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

გააკეთე არჩევანი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე - არჩევანი ცხოვრებისა და აზროვნების საუნივერსიტეტო სტილზე, განათლებაზე, ტრადიციაზე, მომავალსა და განვითარებაზე.

წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტუდენტთა 95-ე თაობას - 4670 აბიტურიენტს მიიღებს. პირველი უნივერსიტეტი კვლავ ელოდება პირველებს _ ყველაზე ნიჭიერებს, ყველაზე რეიტინგულებს, ყველაზე მოტივირებულებს, ყველაზე მხიარულებს, ყველაზე სპორტულებს, ყველაზე წარმატებულებს, მათ, ვინც გადაწყვეტს, რომ სურს “იაროს ჩვენთან ერთად”.

თსუ-ში ექვს ფაკულტეტზე (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მედიცინის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა, ეკონომიკისა და ბიზნესის, იურიდიული) 201 აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება. მათ შორის: 62 საბაკალავრო, 3 ერთსაფეხურიანი (სამედიცინო), 88 სამაგისტრო, 41 სადოქტრორო, 5 პროფესიული, 3 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (აზერბაიჯანულენოვანი, სომხურენოვანი და აფხაზურენოვანი სტუდენტებისთვის).

1. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი ყველაზე მაღალრეიტინგული პირველკურსელების რაოდენობის მიხედვით საქართველოში ლიდერია.

ფაკულტეტი აწარმოებს ორმაგ „საერთაშორისო საწარმოთა მართვის“, თსუ-სა და იენის (გერმანიის) ფრიდრიჰ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამას, სადაც სწავლების ენა ქართული და ინგლისურია.

ეწყობა ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენციები და სემინარები. ფაკულტეტზე მოწვეული პროფესორის სტატუსით ლექციებს სხვადასხვა ცნობილი ექსპერტები და მეწარმეები კითხულობენ. მათ შორისაა გერმანელი მეწარმე - კლაუს ჰიპი. ყოველწლიურად იგი თავად არჩევს 2–3 სტუდენტს და სრული დაფინანსების პირობებით იწვევს გერმანიაში, საკუთარ საწარმოში, საზაფხულო პრაქტიკის გასავლელად.

სტუდენტთა სტაჟირება და დასაქმება!
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი მაქსიმალურად ცდილობს ხელი შეუწყოს სტუდენტთა სტაჟირებას და თეორიული ცოდნის პრაქტიკულით გამყარებას. ამ მიზნით იგი სხვადასხვა კერძო საწარმოებსა თუ სახელმწიფო სტრუქტურებთან დებს ხელშეკრულებებს და აფორმებს მემორანდუმებს. ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა აქვთ დასაქმდნენ სახელმწიფო უწყებებში, კომერციულ სტრუქტურებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, სამეცნიერო და სასწავლო დაწესებულებებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში.

2. თსუ-ის იურიდიულ ფაკულტეტს აქვს იურიდიული ლიტერატურის კავკასიაში ყველაზე მდიდარი და ხშირად განახლებადი სასწავლო დანიშნულების ბიბლიოთეკა. იურიდიული ფაკულტეტი სტუდენტებს სთავაზობს როგორც შიდა საუნივერისტეტო, ისე გარე ინსტიტუციონალურ სასტიპენდიო პროგრამებს, როგორიცაა, მაგალითად, საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის სასტიპენდიო პროგრამა.

3. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებს საშუალება აქვთ, თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა განამტკიცონ სასწავლო-სამეცნიერო ექსპედიციებში. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს არქეოლოგიის სასწავლო ლაბორატორია, სადაც სტუდენტები სწავლობენ არქეოლოგიური მასალის ლაბორატორიულ დამუშავებას.

4. თსუ ერთადერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა საქართველოში, სადაც ოკუპაციური თერაპიის ბაკალავრის სპეციალობის მიღებაა შესაძლებელი. მედიცინის ფაკულტეტი თანამშრომლობს მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტთან, მიუნხენის ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტის გროსჰადერნის კლინიკასთან და ა.შ.

5. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მიმართულებების შესაბამისად, დანერგილი პრაქტიკული სწავლებით სტუდენტებს საშუალება აქვთ გაიარონ პრაქტიკა საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს პარლამენტში; საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელში, რადიოსადგურებში და გაზეთის რედაქციებში; სოციოლოგიური კვლევის ცენტრში, სოციალური თერაპიის სახლში, გამოცდების ეროვნულ ცენტრში, იუსტიციის სასწავლო ცენტრში და ა.შ.

6. სამეცნიერო კვლევების თვალსაზრისით ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი უდავო ლიდერია უნივერსიტეტში და ამ კუთხით მას გამორჩეული ადგილი უჭირავს საქართველოში.

გაცვლითი პროგრამები და სტიპენდიები!
თსუ 300-მდე უცხოურ უმაღლეს სასწავლებელთან თანამშრომლობს. საზღვარგარეთის 18 უნივერსიტეტთან ხორციელდება გაცვლითი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები. გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, პარტნიორი უნივერსიტეტები მიწვეულ სტუდენტს საცხოვრებელით და სტიპენდიით უზრუნველყოფენ.

2012 წლისთვის განსაზღვრული კვოტებით გაცვლითი პროგრამები განხორციელდა ტარტუს (ესტონეთი), ლატვიის, ვილნიუსის (ლიტვა), ვიადრინას ევროპული (გერმანია), ჰელსინკის, ლეიდენის (ჰოლანდია) და სხვა უნივერსიტეტებში.

2013 წლიდან გაცვლითი პროგრამები 4 ახალი პროექტის ფარგლებში განახლდება ყველა საფეხურის სტუდენტების, ახალგაზრდა მკვლევარებისა და უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისთვის.

ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა - ISET
თსუ-ში ფუნქციონირებს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა ISET სადაც სასწავლო პროგრამა აშშ-ის და დასავლეთ ევროპის პროგრამების შესაბამისია. უნივერსიტეტში ასწავლიან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოწვეული პროფესორები. სამაგისტრო პროგრამაზე პირველ სემესტრში სწავლა უფასოა ყველა ჩარიცხული სტუდენტისთვის. საუკეთესო სტუდენტებს კი მომავალი ლიდერის სტიპენდიის (Future Leader Scholarships) გარდა, საშუალება ეძლევათ ისწავლონ ერთი სემესტრი აშშ-ის ან დასავლეთ ევროპის უნივერსიტეტებში; გაიარონ პრაქტიკა სამთავრობო, არასამთავრობო სექტორსა და კერძო კომპანიებში, სწავლა გააგრძელონ დოქტორანტურაზე დასავლეთის პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში.

ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა
2011–2012 სასწავლო წლიდან ფუნქციონირებს ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა. ტურიზმის სკოლაში თეორიული სწავლების პარალელურად სტუდენტები პრაქტიკულ განათლებას იძენენ ქვეყნის საუკეთესო სასტუმროებში, ტურისტულ სააგენტოებში, სხვადასხვა სამინისტროში, მერიაში და სხვადახვა ორგანიზაციებში სტაჟირებით.

სტაჟირება საზღვარგარეთ! საუკეთესო სტუდენტებისთვის იგეგმება უცხოეთში სტაჟირება. ეს საკითხი ფაქტობრივად შეთანხმებულია აზერბაიჯანის, ბულგარეთის, თურქეთის, პოლონეთის, უკრაინის, ჩინეთისა და სხვა ქვეყნების უმაღლეს სასწავლებლებთან და ტურისტული ინდუსტრიის სხვადასხვა საწარმოებთან.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა
თსუ-ს ბიბლიოთეკაში მკითხველს ბევრი ისეთი წიგნის მოძიება შეუძლია, რომელიც არსად, არცერთ ქართულ ბიბლიოთეკაში არ მოიპოვება. დღეისთვის უნივერსიტეტის ფონდი მილიონობით საბიბლიოთეკო დოკუმენტს ითვლის. იმისათვის, რომ თსუ-ს სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის ხელმისაწვდომი იყოს მსოფლიოს წამყვანი კვლევითი ცენტრების სამეცნიერო მიღწევები, ყოველწლიურად ხდება ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ბაზებზე წვდომის უზრუნველყოფა.

დაფინანსება!
2013-2014 სასწავლო წელს ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე თსუ 4670 სტუდენტს მიიღებს. აქედან, 1225 სტუდენტის სწავლას სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ფილოლოგია (ქართული ენა და ლიტერატურა), ისტორია, არქეოლოგია, ფილოსოფია, დაწყებითი განათლება, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ეკონომიკა. სხვა მიმართულებებზე კი გავრცელდება 70% და 50%-იანი სახელმწიფო გრანტი.

სიახლეები!
თსუ ახლო მომავალში სიახლეებს პირდება სწავლის მსურველებს. კერძოდ, უნივერსიტეტში უმაღლესი სამაგისტრო სკოლა შეიქმნება. ეს გარკვეულწილად მაკოორდინებელი მექანიზმი იქნება, რომელიც სტუდენტს უნივერსიტეტში სამაგისტრო სწავლების პერიოდის შერჩევასა და დაკომპლექტებაში დაეხმარება. გაჩნდება მეტი ინტერდისციპლინური და ფაკულტეტთაშორისი პროგრამა, რომელიც კვლევაზე იქნება ორიენტირებული.

თსუ-ის სტუდენტები უშუალოდ მონაწილეობენ უნივერსიტეტის მართვის პროცესში, სტუდენტთა მიერ არჩეული სტუდენტური თვითმმართველობის საშუალებით.

თსუ-ის სტუდენტები აქტიურ სტუდენტურ ცხოვრებას ეწევიან. მათთვის ეწყობა კონფერენციები, ექსპედიციები, ფუნქციონირებს ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები, თეატრალური დასი.

გახდი თსუ-ელი! თსუ-ის კურსდამთავრებულები ყოველთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ და კვლავაც ასრულებენ ქვეყნის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში. თსუ–ის კურსდამთავრებულები წამყვანი მეცნიერები არიან მსოფლიოს მრავალ უნივერსიტეტსა თუ სამეცნიერო–კვლევით ინსტიტუტში.

იარე ჩვენთან ერთად!

რჩეული კომენტარები

 • დავით ნარმანია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი
  უნივერსიტეტში ბოლო წლებში ბევრი რამ მოწესრიგდა და შეიცვალა უკეთესობისკენ: გაუმჯობესდა ბიბლიოთეკების და ლაბორატორიების მდგომარეობა, განახლდა ლიტერატურა, მოწესრიგდა პედაგოგების შრომის ანაზღაურება, უნივერსიტეტი მეტ საერთაშორისო პროგრამებში ჩაერთო და გაღრმავდა კავშირები საზღვარგარეთულ სასწავლო ცენტრებთან. პირველ რიგში მნიშნელოვანია მეტი პრაქტიკული სწავლება, რისთვისაც უნდა გარღმავდეს დამქირავებლებთან ურთიერთობა. ასევე, აუცილებელია მეტი რესურსები ჩაიდოს კვლევაში და ამ პროცესში საკუთრივ სტუდენტები ჩაერთონ, რომ პროფესიულად მეტად განვითარდნენ.
 • ალექსანდრე ბაგრატიონი ჟურნალისტი, თსუ-ის კურსდამთავრებული
  „თსუ-ს, ალბათ, არ აქვს უპირატესობები, რაც ნორმალურ უნივერსიტეტს უნდა გააჩნდეს, ის არ აქვს. სხვა არჩევანი არ მქონდა - იმ სასწავლებლებიდან, რომელსაც გრანტი სრულად ფარავდა, ყველაზე ნორმალური ეს იყო. თსუ-ზე აბიტურიენტებმა, ალბათ, არ უნდა შეაჩერონ არჩევანი. დროის კარგვაა. ამ უნივერსიტეტში მიღბული განათლებით წარმატებულად იმუშავებ ქართულის მასწავლებლად დაბალ კლასებში. მათემატიკურ ნაწილზე ვერაფერს ვიტყვი. უნივერსიტეტი დამეხმარა რომ გავმხდარიყავი სტაჟიორი საზოგადოებრივ რადიოში. შესაძლოა, ეს ნაწილობრივ თსუ-ის დამსახურებად ჩაითვალოს!“
 • ანა კვინტრაძე სოციოლოგი, პროექტების მენეჯერი, თსუ-ის მაგისტრი
  „თსუ-ს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამებია, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს ერთი სემესტრის განმავლობაში გაეცნოს არა მხოლოს საკუთარი სპეციალობის სწავლის თავისებურებებს სხვა უნივერსიტეტში, არამედ სხვა ქვეყნის კულტურას და ტრადიციებს. აბიტურიენტები, რომლებიც სოციალურ მეცნიერებების, კონკრეტულად კი სოციოლოგიის განხრით ფიქრობენ სწავლის გაგრძელებას, ჩემი აზრით, ნამდვილად სწორ არჩევანს გააკეთებენ. ზოგადად, მხოლოდ საუნივერსიტეტო განათლებით თავის დამკვიდრება, ჩემი აზრით, შეუძლებელია. თსუ-ს გაცვლითი პროგრამით 2007-2008 წლებში ვსწავლობდი ტარტუს უნივერსიტეტში, ესტონეთში, სოციალური მეცნიერების ფაკულტეტზე. ერთი სემესტრის განმავლობაში სრულიად დაგვიფინანსდა სწავლებისა და ცხოვრების ხარჯები.“
 • ლელა გაფრინდაშვილი ფილოსოფიის პროფესორი, გათავისუფლებული ლექტორი
  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, რომელ მიმართულებაზეც მე ვასწავლიდი, არის ცვლილებები, მაგრამ არის ძალიან სერიოზული ხარვეზებიც. და ამას, ამ მიმართულებაზე მყოფი ნებისმიერი სტუდენტი ამჩნევს. პირველი, სახელმძღვანელოები- სტუდენტებს ჯერ კიდევ არ აქვთ მშობლიურ ენაზე კვალიფიკაციური სახელმძღვანელოები. ეს არის აუცილებელი. საბაკალავრო დონეზე უნდა არსებობდეს ქართული სახელმძღვანელოები. სამაგისტრო ხარისხს რაც შეეხება, ამ შემთხვევაში სტუდენტი ერთ რომელიმე უცხო ენას მაინც უნდა ფლობდეს. მეორე, არ არის შესწავლილი შრომის ბაზარი (ეს არამხოლოდ თსუ-ს, არამედ ყველა უნივერსიტეტს ეხება). გავიმეორებ ერთი ჩემი კოლეგის სიტყვებს და ვიტყვი რომ „სახელმწიფო აფინანსებს უმუშევრობას.“ სტუდენტები რომლებიც ამთვრებენ უნივერსიტეტს, აღმოაჩენენ რომ მათი ცოდნა არ იყიდება შრომის ბაზარზე. უნივერსიტეტებმა უნდა დაიწყონ კვლევა. ეუბნები, მოდი ჩემთან ისწავლე და შემდეგ უმუშევარს ტოვებ. უნივერსიტეტმა სტუდენტს უნდა მისცეს ცოდნა, რომელსაც კურსდამთავრებული დაუყოვნებლივ, უნივერსიტეტის დამთავრებისთნავე, გამოიყენებს.
  სად მიდიან ბაკალავრები? სად მიდიან მაგისტრები? ამ კითხვებზე პასუხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
  აუცილებელია კვლევა. განსაკუთრებით იმ მიმართულებაზე, რომელზეც მე ვმუშაობ. ეს არის სფეროები, სადაც სტუდენტს აუცილებლად სჭირდება კვლევის უნარ-ჩვევები.
  ბაკალავრიატის დონეზე ეს მიმართულებები რაღაც ცოდნას იძლევა. მაგრამ პრაგმატული მხარე - სად გამოიყენოს და გაყიდოს ეს ცოდნა? - ჩემი დაკვირვებით, ამ კითხვებზე პასუხები სტუდენტებს არ აქვთ.
  ასევე, ჩემი დაკვირვებით, სადოქტორო დონეზე კვლევები არის არა პრაქტიკული, არამედ თეორიული. ინოვაციურ, პრაქტიკულ კვლევებზე ფოკუსირება არ ხდება.“
 • მათე გაბიცანიშვილი "ლაბორატორია 1918"-ის წევრი, თსუ-ის კურსდამთავრებული
  თსუ სხვა უნივერსიტეტებთან შედარებით უფრო მეტადაა ჩართული სამოქალაქო, სოციალურ პროცესებში. თსუ-ში სწავლა გადავწყვიტე იმიტომ, რომ ჩემი წარმოდგენა უმაღლეს განათლებაზე, ცოდნის კვლევაზე, ახალგაზრდულ აქტივობებზე, პროტესტზე და ა.შ. უკავშირდებოდა თსუ-ს. კიდევ ერთი მიზეზი გახლავთ შესაძლებლობები. შესაძლებლობებში ვგულისხმობ უკვე დაგროვილ ცოდნასა და გამოცდილებას, რომელიც თითქმის 1 საუკუნეა ამ აკადემიამ დააგროვა. ისევე როგორც სხვა უნივერსიტეტებში, თსუ-შიც ბევრი პრობლემაა. დაწყებული აკადემიური თავისუფლების არქონით, დამთავრებული ადმინისტრაციული ბიუროკრატიზმით.

© 2011 - 2015 შ.პ.ს. "არის ჯი"
თბილისი, 0171
კოსტავას ქ.47, ოთახი #3
ტელეფონი: 192121
ელ.ფოსტა: contact@aris.ge
დაგვიკავშირდით